Kokybės kontrolė

Visi darbai atliekami pagal užsakovo patvirtintą techninį projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius aktus. Atliekdami  darbus laikomės tvarkos
ir švaros taisyklių, bei vadovaujames kitomis taisyklėmis galiojančiomis užsakovo teritorijoje